Tarieven Shiatsu2go

Shiatsubehandeling bij mij in de studio € 70,-

Mijn studio bevindt zich op de tweede etage. Als trappen lopen voor u moeilijk is, kan ik naar u toe komen.

Shiatsubehandeling bij u thuis € 80,-

Wanneer de locatie buiten de directe omgeving van Den Haag ligt, breng ik daarvoor extra kosten in rekening.

Shiatsu-behandelingen op de werkplek

Voor Shiatsubehandelingen op de werkplek gelden aangepaste tarieven. U kunt mij hierover bellen 06 13184318 of mail  marja@shiatsu2go.nl

Vergoeding

Bij welke zorgverzekeraars ontvangt u een vergoeding voor de Shiatsu behandeling bij een aanvullende verzekering.

Annuleren

Annuleren van een afspraak bij Shiatsu2Go is tot 24 uur van tevoren kosteloos. Daarna wordt de behandeling in rekening gebracht.

Betalen

U kunt na afloop van de behandeling contant betalen, of binnen veertien dagen na ontvangst van de factuur.

Lid RBCZ   Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg
Lid NVST  Nederlandse Vereniging van Soma Therapeuten
Ingeschreven bij Kamer van Koophandel: 51766019

In de praktijk zijn verschillende wetten van toepassing: Meer informatie hierover vindt u op de website van de rijksoverheid:

  • WGBO - Rechten en plichten bij medische behandeling
  • WKKGZ – Wet kwaliteit klachten en geschillen zorg, regels waaraan een aanbieder van complementaire alternatieve zorg moet voldoen.

Klachten

Heeft u klachten over uw behandeling? Laat het mij gerust weten. Komen we er samen niet uit, dan kunt u gebruik maken van het klacht- en tuchtrecht en hiervoor contact opnemen met de beroepsvereniging NVST

Privacy

Meer weten over hoe Shiatsu2Go met uw privacy omgaat? Lees de Shiatsu2Go privacyverklaring.